Teologia

Znak szkaplerza wprowadza nas w rzeczywistość duchowego macierzyństwa Maryi. Pod krzyżem Chrystusa otrzymała Ona zadanie troski o każdego człowieka, bez względu na to, czy jest on tego świadomy czy też nie, i towarzyszenia mu w drodze do życia wiecznego.
Stolica Święta uznała szkaplerz jako znak, który usposabia noszących go do łatwiejszego przyjęcia łaski i bardziej skutecznego pogłębiania życia duchowego, podkreślając, że obok różańca jest on podstawową drogą realizacji duchowego macierzyństwa Maryi względem nas.
Cały maryjny kult Kościoła Świętego, wszystkie jego maryjne znaki i nabożeństwa, a więc i nabożeństwo szkaplerzne, służą realizacji zaszczytnego powołania człowieka do jedności z Jezusem przez Maryję: „Z woli Bożej niczego nie otrzymujemy bez pośrednictwa Maryi; tak jak nikt nie może przyjść do Ojca, jak tylko przez Syna, tak też nikt nie może zbliżyć się do Chrystusa, jak tylko przez Jego Matkę" (Leon XIII, Octobri mense).