Bierzmowanie

Bierzmowanie jest sakramentem, przez który już wcześniej ochrzczeni otrzymują przez namaszczenie czoła i włożenie rąk szafarza dar samego Ducha Świętego, a przez naznaczenie charakterem doskonalej łączą się z Kościołem i mocniej są zobowiązani, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem.


1. Zobowiązania wynikające z przyjęcia sakramentu bierzmowania:

  • budowanie wspólnoty chrześcijańskiej przez umacnianie wewnętrznych (nadprzyrodzonych) i zewnętrznych więzi z Kościołem
  • dawanie świadectwa Chrystusowi przez odważne wyznawanie, głoszenie i obronę wiary oraz osobiste zaangażowanie apostolskie
  • odpowiedzialność za Kościół przez dojrzałe współdziałanie z hierarchią kościelną w realizowaniu powołania Kościoła, jakim jest doprowadzenie ludzi do zbawienia.


2. Formalności związane z sakramentem bierzmowania

  • Przygotowanie do przyjęcia bierzmowania odbywa się przez dwa lata. Obejmuje ono młodzież: III klasy Gimnazjum (I rok przygotowania) oraz I klasy szkoły ponadgimnazjalnej (II rok przygotowania).
  • Świadkiem bierzmowania może być praktykujący katolik, który już przyjął sakrament bierzmowania.
  • Przygotowanie młodzieży do sakramentu bierzmowania w naszej parafii rozpoczyna się na początku roku szkolnego. Spotkania odbywają się raz w tygodniu: Lubieszewo – środy, Orłowo – czwartki po Mszy św. Obecność na spotkaniach jest obowiązkowa.
  • Przygotowanie dorosłych do sakramentu bierzmowania odbywa się indywidualnie po uzgodnieniu z proboszczem.