2021

1 lutego 2021 - zakończyliśmy remont podłogi w wieży kościoła św. Elżbiety Węgierskiej w Lubieszewie.Wymieniono na nowe deski – 8 powierzchni wystających głównie poza wieżę. Podłoga zbutwiała, robiły się szczeliny, wlatywały gołębie, kawałki spróchniałego drewna spadały przed kościół.  

27 sierpnia 2021 - ks. Biskup mianował ks. dra Arkadiusza Dekańskiego Kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiackiej w Nowym Stawie. 

12 września 2021 -  Dzisiaj o godz. 9.30 odbyły Dożynki Orłowa. Msza św. była sprawowana w kościele św. Barbary w Orłowie. Świątynia jest jeszcze w stanie surowym, ale Parafia otrzymała pozwolenie kierownika budowy na przebywanie parafian w pomieszczeniach kościoła. Od dzisiaj Msze św. w niedziele o godz. 9.30 i w czwartki o godz. 18.00 już w Orłowie. Czekamy na zgodę Pomorskiego Konserwatora Zabytków na dobór płyt kamiennych na posadzkę i na zatwierdzenie projektu oświetlenia kościoła. 

18 września 2021 r. - Dzisiaj w Gietrzwałdzie odbyła się Msza św., podczas której nasza Parafianka, Pani Marta Krawczyk została zaślubiona Panu Jezusowi. Pani Marta skończyła studia teologiczne na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Jest katechetką w Olsztynie. To wielki zaszczyt dla naszej Parafii. Wspieramy Panią Martę modlitwą. Bogu niech będą dzięki! 

27 października 2021 roku zakończył się II etap prac konserwatorskich przy barokowym stropie z kościoła p.w. św. Elżbiety Węgierskiej w Lubieszewie.  

W ramach II etapu prac zakonserwowano 4.389,00 dm2 powierzchni drewnianego, polichromowanego stropu (część środkową stropu). Prace wykonano zgodnie z pozwoleniem PWKZ nr ZR.5144.50.2019.AZ z dnia 24 października 2019 r. W ramach prac konserwatorskich: zdemontowano część stropu objętą wnioskiem i udokumentowano fotograficznie stan zachowania przed rozpoczęciem prac. Wykonano dezynfekcję, dezynsekcję, oczyszczono z zabrudzeń powierzchniowych, usunięto niepoprawnie wykonane wtórne kity, skonsolidowano pudrującą się powierzchnię polichromii, podklejono łuszczące się łuski, zaimpregnowano deski, wymieniono zniszczone elementy drewniane i uzupełniono drobne ubytki drewna. Wyrównano poziom oryginalnej warstwy i uzupełnień, wykonano retusz warstwy malarskiej (metodą kreska, pigmenty Kremer w połączeniu ze spoiwem Paraloid B72). Ostatnim etapem prac był montaż desek w kościele i drobna korekta kolorystyczna. Wykonano dokumentację konserwatorską przebiegu prac. Prace konserwatorskie zostały zakończone komisyjnym odbiorem prac z udziałem właściciela zabytku, wykonawcy oraz przedstawiciela Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w dniu 27 października 2021 r. 

 Prace współfinansowane przez Pomorski Urząd Marszałkowski, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku.