Dekret Odpustu Zupełnego

Nr prot. 60/19/I

 

DEKRET

 

Penitencjaria Apostolska, wysłuchała prośby Księdza Biskupa Elbląskiego Jacka Jezierskiego. Dlatego na mocy posiadanych pełnomocnictw, przyznanych jej przez Ojca Świętego Franciszka, udziela możliwości uzyskania odpustu zupełnego. Postanowienie to dotyczy sanktuarium Najświętszej Maryi Panny w Lubieszewie.

Warunkiem uzyskania odpustu jest pielgrzymka do sanktuarium w dniu 15 sierpnia (uroczystość Wniebowzięcia Maryi), udział w uroczystej liturii lub przynajmniej prywatna modlitwa zakończona odmówieniem Ojcze nasz, Wierzę w Boga oraz dowolnej modlitwy do Najświętszej Maryi Panny.

Łaska odpustu zupełnego zostaje udzielona ze skarbca Kościoła dla wzrostu wiary i zbawienia. Można o nią prosić dla siebie, albo ofiarować poprzez modlitwę wstawienniczą za zmarłych przebywających w czyśćcu. Warunkiem uzyskania odpustu jest szczere nawrócenie, spowiedź oraz przyjęcie Komunii świętej. 

Ci, którym podeszły wiek, choroba, albo inna przeszkoda uniemożliwiają dotarcie do sanktuarium, mogą również dostąpić odpustu zupełnego modląc się przed jakimkolwiek obrazem Najświętszej Maryi Panny, ofiarując swoje cierpienia i ograniczenia miłosiernemu Bogu. Później, gdy będzie to możliwe, powinni wyspowiadać się, przyjąć Komunię świętą i nawiedzić sanktuarium.

Penitencjaria Apostolska zobowiązuje rektora, aby zapraszając do sanktuarium spowiedników, stwarzał wiernym możliwość korzystania z sakramentu Pokuty.

Niniejszy dekret jest ważny na siedem lat.

 

Rzym, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, dnia 15 lipca roku Pańskiego 2019.

 

Kardynał Maurus Piacenza

Penitencjarz Większy

 

Ks. Protonotariusz Apostolski Krzysztof Nykiel

Regens

 

 

 

tłum. z jęz. włoskiego: ks. mgr Artur Pius Woźniak