Pokuta

Sakrament ten nazywa się:

Sakramentem nawrócenia, ponieważ urzeczywistnia w sposób sakramentalny wezwanie Jezusa do nawrócenia, drogę powrotu do Ojca, od którego człowiek oddalił się przez grzech;

Sakramentem pokuty, ponieważ ukazuje osobistą i eklezjalną drogę nawrócenia, skruchy i zadośćuczynienia za strony grzesznego chrześcijanina;

Sakramentem spowiedzi, ponieważ oskarżenie – spowiedź z grzechów przed kapłanem jest istotnym elementem tego sakramentu; sakrament ten jest również „wyznaniem", uznaniem i uwielbieniem świętości Boga oraz Jego miłosierdzia wobec grzesznego człowieka;

Sakramentem przebaczenia, ponieważ przez sakramentalne rozgrzeszenie wypowiedziane słowami kapłana Bóg udziela penitentowi„ przebaczenia i pokoju";

Sakramentem pojednania, ponieważ udziela grzesznikowi miłości Boga przynoszącej pojednanie.

Pięć warunków dobrej spowiedzi:

  • Rachunek sumienia
  • Żal za grzechy
  • Mocne postanowienie poprawy
  • Szczera spowiedź, czyli wyznanie grzechów przed kapłanem
  • Zadośćuczynienie Bogu i bliźnim

Sakrament pokuty i pojednania sprawowany jest w naszym kościele codziennie przed każdą Mszą św.

Spowiedź z okazji I piątku miesiąca – Lubieszewo pół godziny przed Mszą św; Orłowo czwartek pół godziny przed Mszą św.