OGŁOSZENIA

                                V Niedziela Wielkiego Postu – 29 marca 2020 r.

 

 1.     W tym miesiącu nie będzie odwiedzin chorych w Pierwszy Piątek miesiąca. W tym roku nie będzie rekolekcji wielkopostnych.

2.     Ksiądz Biskup przedłużył dyspensę od uczestnictwa w niedziele na Mszy w kościele do 11 kwietnia. Korzystamy z transmisji telewizyjnych i radiowych. Może gromadzić się w kościele 5 osób, nie licząc księdza i służby ołtarza. 

3.     W tym tygodniu codziennie od godz. 17.00, będzie możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu. Po adoracji Msza św. i modlitwa o zdrowie i zachowanie życia dla nas i dla naszych rodzin. W piątek nabożeństwo Drogi krzyżowej o godz. 17.30. 

4.     Za tydzień Niedziela Palmowa. Rozpoczynamy Wielki Tydzień. 

5.     Zbieramy ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego. Można złożyć ofiary w kopercie na tacę lub osobiście w zakrystii. Dziękuję za ofiary Państwu Pszczółkowskim, Sadłocha i Chomackim, Macieja, Forma, Rutkowskim, Kostrzewskim, PaniPrzewłoka i Pani Brzezińskiej. Bóg zapłać! 

6.     Dziękuję za ofiary na remont kościoła św. Barbary w Orłowie. Dziękuję Panu Zbigniewowi Ośka

7.     Dziękuję za ofiarę na ruchomy obraz, balaski i drzwi do zakrystii Mari i Annie Forma. Bóg zapłać! 

8.     Taca z minionej niedzieli wyniosła 243 zł. (Lubieszewo – 86, Orłowo – 53, Lubieszewo – 104). Bóg zapłać!  

9.     W tych trudnych dniach epidemii nie będzie możliwości nabyć w kościele naszej gazety Gościa Niedzielnego. Tygodnik można kupić w wielu sklepach z prasą oraz zaprenumerować lub pobierać przez aplikację internetowo (cena tylko 3 zł.). 

 

WSKAZANIA BISKUPA ELBLĄSKIEGO [24 marca 2020]

1.    Zgromadzenie liturgiczne [np. Msza św., pogrzeb] zgodnie z przepisami sanitarnymi obowiązującymi od 25 marca br., nie może przekroczyć pięciu osób, nie licząc księdza i obsługi. 

2.    W związku z powyższym, zwalniam katolików diecezji elbląskiej i przebywających na jej terenie z obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy św. do dnia 11 kwietnia br. [dyspensa kan. 87 § 1 oraz 1245 KPK]. Polecam, aby dla dobra własnego i bliskich przez czas epidemii modlić się i pozostawać w domu

3.    Chrzest zdrowego dziecka należy odłożyć na późniejszy termin. W przypadku dziecka chorego należy wezwać księdza. 

4.    Pierwsza Komunia św. i bierzmowanie będą udzielane dopiero po przejściu głównej fali epidemii. Nie sposób dziś określić termin tych uroczystości.

5.    Może okazać się niemożliwą spowiedź przed Wielkanocą. Obowiązek ten trzeba będzie odłożyć na później, gdy minie zagrożenie epidemią. W sytuacji granicznej, zagrożenia chorobą lub śmiercią, gdy nie ma możliwości spowiedzi, należy wzbudzić żal za grzechy, motywowany miłością i szacunkiem wobec Boga. Taki żal, zwany doskonałym, gładzi wszystkie grzechy. Później jednak grzechy należy wyznać podczas spowiedzi. 

6.    Komunia święta:

- nie wolno nakazywać przyjmowania Komunii św. na rękę

- nie wolno też zabraniać przyjmowania Komunii św. na rękę

W czasie epidemii zachęcam do przyjmowania Komunii św. na rękę. Proszę księży, aby przed komunią dali następujący komentarz: Do Komunii św. najpierw podchodzą ci, którzy przyjmują ją na rękę. Później ci, którzy przyjmują komunię do ust.

7.    Pogrzeb – należy dostosować się do obowiązujących przepisów sanitarnych, nawet jeśli wskażą, że pogrzeb ma się odbywać tylko od bramy cmentarza do grobu. Msza św. w intencji zmarłego może być odprawiona w dniu pogrzebu, bez wprowadzania trumny do kościoła. 

8.    Papież Franciszek udziela na czas epidemii odpustu zupełnego następującym osobom: 

I. zarażonym koronawirusem, przebywającym na kwarantannie, pracownikom służby zdrowia, rodzinom osób chorych.

II. umierającym, zwłaszcza gdy nie mogli wyspowiadać się i przyjąć sakramentu namaszczenia chorych oraz Komunii św. w formie Wiatyku.

III. modlącym się przed Najświętszym Sakramentem, odprawiającym także w warunkach domowych: Drogę Krzyżową, różaniec, czytającym przez pół godziny Pismo Święte. 

Warunkiem uzyskania odpustu jest modlitwa w intencjach Ojca Świętego i wyznanie wiary, choćby w formie skróconej i spontanicznej np. Wierzę w Ciebie Chryste.

9.    Liturgia Wielkiego Tygodnia:

NIEDZIELA PALMOWA

- rezygnujemy z procesji w kościele i poza kościołem

- poświecenie palm tylko znakiem krzyża, bez wody święconej

WIELKI CZWARTEK

- Msza Krzyżma w katedrze św. Mikołaja w Elblągu - bez udziału księży i wiernych

- poświęcenie olejów: krzyżma, chorych, katechumenów

- Msza Wieczerzy Pańskiej wieczorem - bez obrzędu obmycia nóg i bez procesji do tzw. Ciemnicy [Najświętszy Sakrament pozostaje w tabernakulum], nie ma adoracji po nabożeństwie

WIELKI PIĄTEK

- Liturgia Męki Pańskiej – nie ma adoracji krzyża przez ucałowanie, nie ma procesji do tzw. Grobu Pańskiego [Najświętszy Sakrament pozostaje nadal w tabernakulum], nie ma adoracji po nabożeństwie

- do modlitwy powszechnej dodajemy specjalne wezwanie związane z epidemią 

WIELKA SOBOTA

- nie ma poświęcenia pokarmów w kościele, przed kościołem, czy też na tzw. dojazdach

- zapewne będą transmisje telewizyjne i internetowe błogosławienia pokarmów; trzeba do nich dołączyć w warunkach domowych

- Liturgia Wigilii Paschalnej [wieczorem] – nie rozpalamy ognia przed kościołem, nie ma procesji z paschałem, liturgia zaczyna się od zapalenia paschału i orędzia wielkanocnego

NIEDZIELA WIELKANOCNA

- nie ma procesji rezurekcyjnej 

- śniadanie wielkanocne rozpoczynamy w domach od zapalenia świecy ustawionej na stole oraz modlitwy Ojcze nasz, wówczas głowa rodziny wypowiada słowa: Chrystus zmartwychwstał, Alleluja!, a pozostali odpowiadają: Prawdziwie zmartwychwstał, Alleluja!

10. Zachęcam do korzystania z transmisji Mszy św. i nabożeństw w mediach.

Proszę wszystkich o cierpliwość i życzliwość wzajemną. W ten sposób przetrwajmy trudne dni [por. Ef 5, 16].

+Jacek Jezierski – biskup elbląski