2022

17 kwietnia Wielkanoc - po ponad dwu latach do kościoła św. Barbary w Orłowie powrócił Chrystus w Najświętszym Sakramencie. Tego dnia odbyła się Msza św. Zmartwychwstały Chrystus zamieszkał w zmartwychwstałym kościele. Parafianie przybyli bardzo licznie. Towarzyszyło nam wzruszenie. Wszyscy podziwiali kościół, który tak niedawno przypominał zgliszcza. Bogu niech bedą dzięki! Teraz czeka nas wyposażanie kościoła. Potrzebujemy nowego ołtarza, nowych ławek, nowego konfesjonału, sedili. Potrzebujemy nowych figur Jezusa i świętych. Zbieramy środki. Wszystkim zależy aby było pięknie, aby był w tym miejscu klimat modlitwy. 

7 maja - W Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej została odprawiano Msza św. za Strażaków - za Funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej i za Druhny i Druhów Ochotników. Gościli Komendanci Straży, Pan Starosta i Burmistrz. Było 11 pocztów sztandarowych. Po Mszy św. staraniem Komendanta Piotra Perzanowskiego, podano obiad w Wiacie sanktuaryjnej.