Czym jest szkaplerz?

Szkaplerz nazywamy szatą lub znakiem Maryi, a noszenie go wyraża na zewnątrz, że żyjemy wartościami, które symbolizuje. Mówi zatem o świadomym i dobrowolnym przyjęciu testamentu Jezusa: „Oto Matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie" (J 19, 27).

Jako dar Maryji
Jako dar Maryi szkaplerz wyraża Jej zaproszenie do coraz doskonalszego zawierzania się Jej matczynemu sercu. To zawierzenie otwiera przed nami możliwość szybszego i skuteczniejszego podążania drogami osobistego duchowego rozwoju. Podążanie do Boga jedynie własnymi siłami daje niewielkie owoce. W znaku szkaplerza Maryja jako matka przynosi niepojętą dla człowieka łaskę i pomaga dzięki niej uzyskać wiele duchowych dóbr, wśród których największą jest Jej obietnica zachowania od wiecznego potępienia. Przychodzi z niedostępną dla człowieka wiedzą o nim samym, by pomagać mu - przez coraz głębsze poznawanie siebie - w wyzwalaniu się od różnych zranień i kompleksów. Uwalniając z nich, czyni nas wewnętrznie wolnymi i coraz bliższymi tajemnicy dziecięctwa Bożego.

Jako odpowiedź człowieka
Jako odpowiedź człowieka szkaplerz jest wysiłkiem, by przyjąć dar Maryi i przez wierną współpracę z Nią uzyskać łaski, które przynosi. Szkaplerz nie rozwiąże od razu i w magiczny sposób problemów naszego życia. Maryja przynosi łaskę, ale człowiek musi wnieść trud współpracy. Bez niego łaski związane ze szkaplerzem pozostaną daremne.

Współpraca z Maryją w znaku Jej szaty to:
a) Częstsze niż zwykle myślenie o Matce Jezusa i modlitewna rozmowa z Nią. Nie można mówić, że kocha się kogoś, gdy pamięta się o nim sporadycznie, a znaki pamięci pojawiają się tylko w związku z jakimś interesem czy potrzebą. Obowiązek nieustannego noszenia szkaplerza ma nam pomóc w ukształtowaniu nawyku pamięci o Niej.
b) Regularne i z dobrej woli podejmowane zawierzanie się Maryi.
c) Trud naśladowania Jej w codzienności swego życia. Naśladowaniu towarzyszyć musi wielka cierpliwość. Maryja zna słabość ludzkiej natury, dlatego oczekuje przede wszystkim dobrej intencji i podejmowania codziennie trudu. Jak dobra matka wie, że wyniki z czasem będą coraz doskonalsze.