Dotacje

* Rok 2020 - Prace przy zabytku (barokowy strop) zrealizowano przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Pomorskiego
 
* 24 lutego 2021 r. otrzymaliśmy informację następującej treści - Urząd Marszałkowski udzielił kolejnej dotacji na konserwację i restaurację barokowego, polichromowanego stropu (II etap) z kościoła p.w. św. Elżbiety Węgierskiej w Lubieszewie. Kwota 198 000 zł. Ksiądz Proboszcz i Parafianie wyrażają swoją wdzięczność!